top of page

9 företag i Västerbotten där du får jobba hållbartHar du just tagit studenten och är sugen på att göra karriär inom ett hållbart företag? Här är nio företag i Västerbotten som satsar stenhårt på hållbarhet.


1. Metso Outotec, i Skellefteå

Visste du att Metso Outotec är det 18:e mest hållbara företaget i hela världen? Det visar Corporate Knights globala rankning. Hållbarhet är kärnan i företagets verksamhet. Metso Outotec är ett teknologiskt ledande globalt företag som erbjuder utrustning och tjänster för att bygga, underhålla och driva industrianläggningar.


2. Esam, i Umeå

Esam startade 1990 och är en av de svenska pionjärerna inom hållbar utveckling. Företaget arbetar med att hjälpa kunder att sträva efter hållbarhet genom process- och organisatorisk utveckling, implementering av ledning, strategisk rådgivning, projektledning, utbildning och nätverk.


3. Cue Dee, i Robertsfors

Robertsforsföretaget utvecklar tekniska lösningar och innovationer för telekomindustrin och vindindustrin. Cue Dee är ett välkänt namn bland ledande bolag inom telekomindustrin runt om i världen på grund av sina flexibla och lättinstallerade produkter som är designade att göra små avtryck på omkringliggande miljö.4. Hybricon, i Holmsund

Hybricon Bus Systems AB utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta bussar för kollektivtrafik. Deras ultrasnabbladdade bussar kan köra kontinuerligt dygnet runt enbart på el.


5. Balticgruppen, i Umeå

Balticgruppens hållbarhetsarbete är tydligt integrerat i kärnverksamheten. Företaget vill skapa förutsättningar för människor och företag att agera hållbart. Balticgruppens projekt Östra Station är ett exempel på hur de vill bidra till hållbar tillväxt genom att ta vara på de möjligheter som finns i staden. Område där allt man behöver finns runt husknuten – bland annat livsmedelsbutik, restauranger, gym, centrum och Umeälven med grönområden. Projektet Östra Station ser till att ta vara på och bygga på den befintliga infrastrukturen. På så sätt blir vi mer hållbara per capita – med tillgång till hållbara kommunikationer som supercykelvägar, tåg- och bussförbindelser som redan finns där.


6. Holmen, i Bygdsiljum

Holmen är ett av Sveriges största träförädlingsföretag med rötter i Västerbotten. Företaget fokuserar på hållbarhet ur flera olika perspektiv, hela vägen från deras sätt att vara och verka, via val av material och samarbetspartners ända fram till de stomsystem de i slutändan levererar. Holmen har förutom i Bygdsiljum, även ett sågverk i Kroksjön.


7. Umeå Energi

Umeå Energi utvecklar och tillhandahåller hållbara lösningar för energi- och kommunikationstjänster. De har bland annat utvecklat appen Umeå Energi Hemma för att underlätta för privatkunder att göra hållbara val i vardagen genom att kunna hålla koll på sin energiförbrukning. Umeå Energis största påverkan på miljön och klimatet kommer från produktion av el och värme i kraftvärmeverk. För att minimera anläggningarnas miljöpåverkan återvinner de energi genom att använda avfall och restprodukter från skogsbruket i produktionen.


8. W3 Energy, i Umeå och Skellefteå

W3 Energy är en oberoende förvaltare av vindkraftparker och nätbolag i de nordiska regionerna. En kombination av expertis inom både teknisk och finansiell styrning gör att W3 Energy erbjuder de mest heltäckande lösningarna med lokal närvaro. W3 Energy förvaltar idag 10 procent av den svenska vindkraftmarknaden, bland annat Europas största landbaserade vindkraftpark som består av 179 turbiner.


9. Bostaden, i Umeå

Bostaden är den största aktören på bostadsmarknaden i Umeå. De satsar på att öka miljömedvetenheten bland både hyresgäster och anställda och ställer tydliga miljökrav på leverantörer och byggnadsentreprenörer. Bostadsbolaget anser att vägen till deras mål är genom kunskap, samarbete och öppen dialog.

Comments


bottom of page