top of page

Om Work Up

Affärsmän i en lobby

Work Up är en satsning för att skapa kontaktytor mellan universitetsstudenter och arbetsgivare i Västerbotten. Vi hoppas kunna att bidra till att skapa intresse för Västerbotten och de fantastiska arbetsgivare som finns här och stötta företagens och organisationernas kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till matchning. Vårt mål är att få fler studenter att bosätta sig och arbeta här i Västerbotten efter avslutade studier.

 

Projektet drivs av Västerbottens Handelskammare och övriga organisationer som står bakom detta projekt är:

 

Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Akademi Norr, Umeå Regionen, Make IT,

 Skogstekniska klustret, LRF Västerbotten & Digitechutskottet

Har du frågor eller synpunkter,

hör av dig till projektledare Catarina Gammelgård

bottom of page