top of page

Samordnaren: “Jag brinner för att bidra till regionens utveckling”


Maria Kammerson har alltid haft en önskan om att hjälpa utsatta människor nå en bättre livssituation. Efter att ha studerat freds- och konfliktkunskap bestämde hon sig för att göra verklighet av drömmen. “Det gör mig stolt att få jobba med regionens utveckling inom flera områden, att kunna skapa förutsättningar och vara en möjliggörare”, säger hon.


Yrkestitel: Samordnare inom Näringsliv och Utbildning på Region Västerbotten

Utbildning: Kandidatexamen i Freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet


Efter utbildningen bestämde sig Maria Kammerson för att åka till Namibia och volontärarbeta med att ta hand om föräldralösa djur, samtidigt som hon arbetade på en skola med att bland annat undervisa i engelska. Därefter flyttade hon till Thessaloniki i Grekland för att arbeta på olika flyktingförläggningar. Efter det återvände hon till hemstaden Skellefteå där hon arbetat med ensamkommande flyktingar.

– Jag är väldigt tacksam över att ha med mig erfarenheten från att ha jobbat nära människor i utsatta situationer och utanförskap. Det är oumbärligt i mitt nuvarande arbete, säger hon.


Drivs av att skapa jämlika förutsättningar

I dag är hon sedan drygt tre år tillbaka anställd som samordnare inom Näringsliv och Utbildning på Region Västerbotten och leder projekt som till en början bland annat handlade om att hjälpa utrikesfödda till utbildning och arbete.

– Det som lockade mig till det här arbetet initialt var att man får jobba med att skapa förutsättningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Man får hjälpa dem att närma sig egen försörjning, känna större delaktighet och skapa förutsättningar för likvärdig tillgång till utbildning.


“Viktigt att vara kommunikativ”

I arbetet som samordnare beskriver hon att det är viktigt att vara kommunikativ då arbetsuppgifterna innebär en hel del kontakt med kommunerna och olika berörda aktörer inom de olika projekten och uppdragen. Samtidigt behöver man vara lyhörd och bra på att lyssna. I rollen som samordnare möter hon många olika människor varje dag.

– Det är viktigt att som person vara öppen och nyfiken på andra människor och deras idéer. Man behöver även vara öppen för att lära sig nytt då vi arbetar med många komplexa frågor.

Som samordnare gäller det verkligen att kunna hålla många bollar i luften samtidigt.

– För mig har det hjälpt att vara väldigt strukturerad, det hjälper mig även att se sammanhangen och syftet med de olika projekten.


Verksamheten växer

Verksamheten Näringsliv och Samhällsbyggnad har närmare 50 anställda och enheten som Maria Kammerson arbetar för och som till stor del är stationerad i Skellefteå, Näringsliv och Utbildning, har i dagsläget omkring tio anställda.


Just nu håller avdelningen på att anställa nya medarbetare. I och med alla nya etableringar och att regionen växer kommer det finnas behov av att anställa ännu fler framöver.

– Vi har en jättebra teamkänsla och är duktiga på att stötta varandra. Vi får mycket förtroende att själva ta ansvar för att verksamheten och att våra uppdrag ska fungera bra. Vi kan planera vårt arbete efter egna behov och att man får det förtroendet tror jag verkligen lönar sig för alla, säger hon.


Hon tipsar de som är intresserade av liknande arbetsuppgifter att även hålla koll på tjänster som kommer ut i inlandskommunerna, och menar att även om du inte bor i en inlandskommun har utvecklingen gått framåt och mycket arbete kan göras på distans.


Finns stora möjligheter att utvecklas

Med tiden har Maria Kammerson tilldelats mer ansvar.

– Det var bra att börja med operativa arbetsuppgifter och prova på olika områden för att känna vilka frågor det är man brinner mest för. Det finns alla möjligheter att utvecklas inom de områden som man känner är mest intressanta och om man tar initiativ och visar framfötterna så finns det möjlighet att tilldelas större ansvar.

I dag består hennes arbete till största del av att projektleda. Det innebär mycket planering, prioritering och samordning.


Kompetensförsörjningen i fokus

Region Västerbotten har ett uppdrag från regeringen med fokus på regional kompetensförsörjning, uppdrag från kommunerna samt att de bedriver olika projekt, både nationella och EU-projekt.

– Ingen har ju missat att det är stora företagsetableringar och investeringar i norr och en av våra prioriterade områden är ju kompetensförsörjningen så vi har väldigt mycket att göra kopplat till det framöver och även den gröna snabba omställningen, avslutar hon.
Opmerkingen


bottom of page