top of page

Premiär: Så ska nytt event koppla samman företag och studenter i Västerbotten


Unga studenter värderar hållbarhet högt när de ska söka jobb. Men många företag når inte ut med hur de jobbar hållbart – och missar därför medarbetare med hög kompetens. Därför anordnas för första gången Hållbarhetsdagen i Umeå den 5 oktober. Där kommer företag och studenter mötas för att diskutera hur de kan jobba med omställningen till ett hållbart samhälle.

Västerbotten expanderar och det finns stort behov av kompetensförsörjning inom många områden. Från Umeå universitet examineras varje år tusentals studenter med en hel del kompetens. Utmaningen är att koppla samman studenter och företag för att visa vilka möjligheter och kompetenser som finns. På initiativ av Västerbottens handelskammare och studentkårerna i Umeå har därför en ny mötesplats skapats.

Under Hållbarhetsdagen medverkar stora företag som bland andra; Northvolt, RISE, Polarbröd och Umeå Energi som välkomnar nya mötesplatser för studenter och företag.

– Att hitta arenor likt Hållbarhetsdagen där företag och studenter kan mötas är värdefullt för oss. Förhoppningsvis kan vi påbörja relationer med studenter som likt oss är intresserade av att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. För att vi ska vara framgångsrika i vårt uppdrag krävs hög kompetens, ny kompetens och nya perspektiv och här är studenterna en viktig pusselbit, säger Helena Botold, Umeå Energi.


Den som studerar på universitetsnivå har ofta säkrat ett jobb innan studierna ens är klara. Framförallt inom natur och teknik. För att öka chansen att hitta den ultimata arbetsplatsen kan ett besök på Hållbarhetsdagen vara väl investerad tid.

– Det är viktigt att företagen syns och hörs om de vill locka arbetskraft. Nu har studenterna möjlighet att hitta regionala företag med värderingar och arbetssätt inom hållbarhet, säger Willy Själin, vice kårordförande, Umeå naturvetar- och teknologkår.


Den expansion som pågår inom bland annat energibranschen innebär att företag måste jobba aktivt med kompetensförsörjning.

– Det kommer vara avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag att ställa om Umeå till ett klimat- och miljövänligt samhälle, säger Helena Botold, Umeå Energi.


Umeå studentkår tror att Hållbarhetsdagen kan innebära ett långsiktigt samarbete mellan företag och studenter. Ett samarbete där de kan dela med sig av kunskap som kan bidra till att hitta lösningar och engagemang i hållbarhetsfrågor. Det kan också öppna upp för företag att hitta framtida medarbetare och bidra till att nyexaminerade studenter väljer att stanna kvar och jobba i Umeå och Västerbotten.

– Det kan nog bli en ögonöppnare för många företag att se vilka tillgångar det faktiskt finns inom universitet. Det här är ett sätt att hitta kreativa lösningar på problem inom samhällsutveckling, säger Matilda Good, ordförande i Umeå studentkår.


Hållbarhetsdagen 5 oktober

Plats: Rotundan på Universum Umeå. kl. 10.00 - 14.00

Ett nytt event som ska få studenter och företag att nätverka och prata om hållbara lösningar för framtiden. Ett event inom projektet “Studenter möter arbetslivet”.

Hållbarhetsdagen arrangeras av Västerbottens handelskammare, Umeå studentkår och Umeå natur- och teknologkår.


För mer information och kontakt:

Catarina Gammelgård, projektledare Västerbottens Handelskammare.

Mobil: 070 481 70 76, e-post: catarina.gammelgard@handelskammaren.acComments


bottom of page