top of page

Miljöhandläggaren: "Jag får vara länken mellan lagen och 'den riktiga' världen”Det var magisterutbildningen och de stora snömängderna som lockade Cecilia Carlsson från Örebro till Umeå.

Nu jobbar hon sedan ett år tillbaka på Länsstyrelsen i Umeå.

–Då jag lyckats förklara lagstiftningen på ett sätt som gör den lätt att förstå känner jag mig som mest stolt över mitt jobb, säger hon.


Utbildning: Magisterutbildningen i mark- och miljörätt, vid Umeå universitet

Yrkestitel: Miljöhandläggare inom vattenverksamheten på Länsstyrelsen i Västerbotten


Länsstyrelsen är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom flera olika områden. Vattenfrågor är Cecilias specialområde i hennes arbete som handläggare på den statliga myndigheten.

– Om du till exempel ska anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet kan du behöva anmäla det till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.


Ser till att lagen följs

I början handlade hennes arbete mycket om att handlägga enklare anmälningsärenden och göra enklare tillsyner. Länsstyrelsen har tillsyn över nästan all vattenverksamhet och arbetar även förebyggande.

– I vårt tillsynsansvar ingår nästan all tillståndspliktig och anmälningspliktig vattenverksamhet. Vi kontrollerar att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Vi gör också tillsyn av verksamheter som tillkommit utan prövning. Om inte lagen följs kan vi besluta om förbud eller åtgärder som behövs.


Länsstyrelsen arbetar förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser. På så sätt ser de till att lagen följs. I det arbetet ser de till miljöbalkens ändamål, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer.

– Nu har jag även fått börja med att göra tillsyner på tillståndspliktiga verksamheter för att se till att verksamhetsutövaren följer sin dom. Tillståndspliktig vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.


Magisterutbildning och snön lockade Efter studierna i Umeå fick Cecilia jobb i Västernorrland, men när en liknande tjänst dök upp i Umeå tog hon genast chansen och sökte.

– Det som har fört mig till Umeå var först att jag ville studera magisterutbildningen. Jag har trivts bra här och därför ville jag tillbaka, jag fascineras över de stora snömängderna som finns här.


Hon beskriver att arbetsplatsen har en öppen kommunikation mellan enheterna och att alla hjälps åt för att komma framåt.

– Alla här har som jag varit nya någon gång och har förståelse för att man behöver hjälp och stöttning i början. Alla hjälps åt med sin kunskap för att alla ska komma framåt.

– Det är en väldigt utvecklande arbetsplats och man lär sig nya saker varje dag.


I perioder så är det stor omsättningen på myndigheten.

– Den senaste tiden har det varit en större omsättning och många nyanställningar. Det är inte omöjligt att få jobb här som nyexaminerad. Om man är intresserad av en specifik tjänst skulle jag rekommendera att man ringer hit för att fråga kring de tjänster som ligger ute så att man sedan i sin ansökan tydligt kan beskriva vilka kompetenser man har som passar in på just den tjänsten.


コメント


bottom of page