top of page

Forskaren på Rise: “Jag fick tre jobberbjudanden"


Från Indien, via Tyskland - till Sverige. Forskaren Kavitha Shanmugan, 29, har många års utbildning i ryggsäcken, samtidigt som hon hunnit bo i flera länder.


Yrkestitel: Forskare på Rise i Umeå

Utbildning: Senior forskningsingenjör, vid Umeå universitetKavitha började studera till ingenjör i hemlandet Indien och fortsatte sedan sina studier i Tyskland. Därefter flyttade hon till Sverige för att studera vid Umeå universitet där hon även doktorerade.

– Jag valde att flytta till Sverige från Tyskland efter min master för att ta erbjudandet om att doktorera, då jag tyckte att ämnet kändes intressant.

Hur ser livet som forskare ut och vilka är dina mål?

– Som forskare lär man sig hela tiden nya saker och håller sig uppdaterad på nuvarande trender. Mitt mål är att fortsätta skapa utrymme för att generera nya frågor, koncept och förståelse.


Kavitha flyttade till Sverige själv, men bor nu här tillsammans med sin familj.

– Jag flyttade till Sverige själv, men tre år senare gifte jag mig med min man från Indien och han flyttade hit till Umeå då han fått ett jobberbjudande som sprinklerkonsult. Ett år senare fick vi vår första bebis, berättar Kavitha.

Vilka utmaningar möter du?

– Jag tror att utmaningen är att inte alltid befinna sig i sin komfortzon och att man behöver ta risker även fast man har begränsat med stöd.

Hon berättar att den första tiden i Sverige var tuff.

– Inledningsvis var det väldigt svårt med kulturförändringen, särskilt klimatförändringen som är mer påtaglig här i norr. Det var en stor omställning att gå från en storstad i Tyskland och stora städer i Indien som tidigare bott i, till Umeå. Nu tycker jag att den här livsstilen är mer bekväm.


Vilka egenskaper är viktiga att ha som forskare?

– Som forskare ska man vara intresserad av det ämne man forskar kring, det är viktigt att ha motivation, vara lyhörd och ha en förmåga till djupinformation enligt mig.


När hon var färdigutbildad vid Umeå universitet hopade sig jobberbjudandena.

– Jag fick tre bra jobberbjudanden, men valde Rise i Umeå för att jag ville lära mig nya saker. Nu arbetar jag med systemanalys av livsmedel och jordbruk med fokus på hållbarhet och cirkulära strategier.


Vad lockade mest med jobbet på Rise?

– Rise är det finaste forskningsinstitutet i Sverige och på universitet fick jag möjlighet till ett nära samarbete med dem i projekt med en annan enhet. Jag får uppleva en stor mångfald av projekt på Rise, det är lite av två världar då man både får vara med i företagsprojekt och forskningsprojekt.


Kavitha har alltid haft ett stort intresse för miljö, hållbarhet och förnybar energi.

– Under min forskning vid Umeå universitet fokuserade jag på resurseffektiv användning av biprodukter i reningsverk. Under min doktorsavhandling arbetade jag med att bedöma miljökonsekvenser av avfall till energi, avfall till bränsle och avfall till sekundära råvaror.

Comments


bottom of page